Thông báo danh mục sgk mới dành cho khối lớp 6,7,8,10,11 trong năm học tới tại TBS

Thông báo danh mục sgk mới dành cho khối lớp 6,7,8,10,11 trong năm học tới tại TBS

Thông tin & thông báo

1 tháng 8, 2023

327

Căn cứ theo Quyết định số 2360/QĐ-UBND của UBND TP.HCM về việc phê duyệt danh mục sách giáo khoa lớp 7 và lớp 10 sử dụng trong cơ sở giáo dục phổ thông trên địa bàn TP.HCM từ năm học 2022-2023 và đề xuất lựa chọn sách giáo khoa, sách chuyên đề của Hội đồng chọn lựa sách giáo khoa trường ngày 17 tháng 03 năm 2023.

Thông báo danh mục sgk mới dành cho khối lớp 6,7,8,10,11 trong năm học tới tại TBS

Ban giám hiệu thông báo đến toàn thể cán bộ, giáo viên, nhân viên và học sinh về danh mục các loại sách giáo khoa, sách chuyên đề học tập các khối 6, 7, 8, 10, 11 năm học 2023-2024 như hình đính kèm bên dưới:

 

Đối với các khối 9 và 12 vẫn sử dụng sách giáo khoa hiện hành.

Mến chúc tất cả các bạn học sinh trường ta sẽ có một năm học mới thật thuận lợi và hạnh phúc!!

 

Tác giả