THÔNG BÁO - Kéo dài thời gian học sinh ngừng đến trường

THÔNG BÁO - Kéo dài thời gian học sinh ngừng đến trường

Thông tin & thông báo

19 tháng 2, 2021

529

V/v kéo dài thời gian học sinh ngừng đến trường nhằm đảm bảo công tác phòng, chống dịch COVID-19 của trường THCS – THPT Thái Bình

Căn cứ công văn Số 505/UBND-VX ngày 14 tháng 2 năm 2021 của Văn phòng Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về việc kéo dài thời gian học sinh, sinh viên, học viên Thành phố ngừng đến trường nhằm đảm bảo công tác phòng, chống dịch CoVid-19.

Hiệu trưởng Trường THCS – THPT Thái Bình xin thông báo đến Quý Phụ huynh và học sinh toàn trường một số thông tin được ghi cụ thể ở hình đính kèm bên dưới. Kính mong quý Phụ huynh, học sinh hỗ trợ và hợp tác với Nhà trường.

Trân trọng,

Tác giả