Phương pháp dạy học

Trường THCS – Thái Bình tự hào là một trong những trường học đầu tiên trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh triển khai đổi mới phương pháp dạy học theo hướng hiện đại một cách mạnh mẽ và đồng bộ ở tất cả các bộ môn, các khối lớp

Phương pháp dạy học

Giáo viên của trường thường xuyên được tham dự các chuyên đề tập huấn để nâng cao kĩ năng giảng dạy, được tiếp cận với các phương pháp dạy học hiện đại của thế giới.

Các phương pháp dạy học tích cực được sử dụng đều dựa trên triết lí nền tảng: học sinh làm trung tâm của hoạt động dạy học, giáo viên đóng vai trò hỗ trợ, dẫn dắt. Để qua mỗi hoạt động học, học sinh được chủ động, tích cực khám phá và hình thành tri thức mới, đồng thời được luyện tập và vận dụng vào các tình huống cụ thể của bộ môn.

Các phương pháp, kĩ thuật dạy học tích cực được sử dụng một cách đều đặn và thường xuyên giúp các em học sinh nâng cao phẩm chất và năng lực của mình. Bên cạnh đó, giáo viên của trường cũng sử dụng phương pháp kiểm tra đánh giá phù hợp với năng lực của học sinh, theo từng giai đoạn học tập cụ thể.

Hơn nữa, phương pháp dạy học tích cực của trường còn phát huy vai trò chủ động của học sinh trong hoạt động hỗ trợ nhau học tập. Các cán sự học tập bộ môn trong mỗi lớp đóng vai trò quan trọng trong việc thúc đẩy tinh thần học tập của các bạn học sinh, hỗ trợ rất tích cực cho việc tổ chức hoạt động dạy học của giáo viên trong giờ học chính khóa.