Cơ hội nghề nghiệp

  • Trang chủ
  • Tuyển dụng tại trường THCS & THPT Thái Bình

Tuyển dụng tại trường THCS & THPT Thái Bình

Tổng quan chương trình học tại hệ thống trường Trường THCS & THPT Thái Bình được thiết kế dành riêng cho hai cấp bậc: Trung học cơ sở và Trung học phổ thông.
Toàn thời gian
Đang tuyển dụng

Bằng cấp:Đại học

Mức lương:trên 10 triệu

Thời hạn:30-07-2024

Quản lý học sinh và hướng dẫn học sinh trong lớp học; trực các vị trí, quan sát và kiểm tra tình hình sinh hoạt và học tập của học sinh; giáo dục học sinh theo quy định của nhà Trường
Toàn thời gian
Đang tuyển dụng

Bằng cấp:Đại học

Mức lương:Thỏa thuận

Thời hạn:30-07-2024

Giáo viên cơ hữu,thỉnh giảng, giảng dạy môn Khoa học tự nhiên (Toán, Lý, Hóa, Sinh, Tin học) tại trường, giảng dạy bài học theo chương trình của Bộ giáo dục và chương trình của nhà trường.
Toàn thời gian
Đang tuyển dụng

Bằng cấp:Đại Học

Mức lương:7tr - 12tr

Thời hạn:30-07-2024

Quản lý học sinh nội trú và hướng dẫn học sinh nội trú học tập buổi tối; trực các vị trí, quan sát và kiểm tra tình hình sinh hoạt và học tập của học sinh; giáo dục học sinh theo quy định của nhà Trường;
Toàn thời gian
Đang tuyển dụng

Bằng cấp:Đại học

Mức lương:Thỏa thuận

Thời hạn:30-07-2024

Giáo viên cơ hữu hoặc thỉnh giảng, giảng dạy môn anh văn tại trường, quản lý lớp học, giảng dạy bài học theo chương trình của Bộ giáo dục và chương trình của nhà trường
Toàn thời gian
Hết tuyển dụng

Bằng cấp:Cao đẳng, Đại Học

Mức lương:7tr - 12tr

Thời hạn:30-06-2024

Quản lý học sinh nội trú và hướng dẫn học sinh nội trú học tập buổi tối; trực các vị trí, quan sát và kiểm tra tình hình sinh hoạt và học tập của học sinh; giáo dục học sinh theo quy định của nhà Trường;
Toàn thời gian
Hết tuyển dụng

Bằng cấp:Đại học

Mức lương:Thỏa thuận

Thời hạn:31-07-2023

Giáo viên cơ hữu hoặc thỉnh giảng, giảng dạy môn anh văn tại trường, quản lý lớp học, giảng dạy bài học theo chương trình của BGD và chương trình của nhà trường
Toàn thời gian
Hết tuyển dụng

Bằng cấp:Trung cấp trở lên

Mức lương:Thỏa thuận

Thời hạn:30-07-2023

Theo dõi, chăm sóc về sức khỏe của học sinh tại trường học
Toàn thời gian
Hết tuyển dụng

Bằng cấp:Đại học

Mức lương:Thỏa thuận

Thời hạn:29-07-2023

Giáo viên thỉnh giảng, giảng dạy môn Khoa học tự nhiên tại trường, giảng dạy bài học theo chương trình của BGD và chương trình của nhà trường.
Toàn thời gian
Hết tuyển dụng

Bằng cấp:Cao đẳng, đại học

Mức lương:Thỏa thuận

Thời hạn:30-09-2022

Nhân viên cơ hữu, phụ trách tiếp đón và tư vấn cho phụ huynh đến trường
Toàn thời gian
Hết tuyển dụng

Bằng cấp:Cao đẳng, đại học

Mức lương:Thỏa thuận

Thời hạn:30-09-2022

Nhân viên cơ hữu, quản lý thiết bị tin học và hổ trợ xử lý các sự cố về máy tinh cho giáo viên, học sinh
Toàn thời gian
Hết tuyển dụng

Bằng cấp:Đại học

Mức lương:Thỏa thuận

Thời hạn:01-09-2022

Giáo viên cơ hữu, giảng dạy môn Vật lý tại trường, quản lý lớp học, giảng dạy bài học theo chương trình của BGD và chương trình của nhà trường
Toàn thời gian
Hết tuyển dụng

Bằng cấp:Cao đẳng, Đại Học

Mức lương:Thỏa thuận

Thời hạn:31-07-2022

Quản lý học sinh nội trú và hướng dẫn học sinh nội trú học tập buổi tối; trực các vị trí, quan sát và kiểm tra tình hình sinh hoạt và học tập của học sinh; giáo dục học sinh theo quy định của nhà Trường;
Toàn thời gian
Hết tuyển dụng

Bằng cấp:Cao đẳng, Đại Học

Mức lương:Thỏa thuận

Thời hạn:01-06-2021

Quản lý học sinh nội trú và hướng dẫn học sinh nội trú học tập buổi tối; trực các vị trí, quan sát và kiểm tra tình hình sinh hoạt và học tập của học sinh; giáo dục học sinh theo quy định của nhà Trường;