Hoạt động ngoại khóa

Tăng cường tiếng Anh

Tăng cường tiếng Anh

Nhà trường đã kết hợp với Trung tâm Anh ngữ Compass xây dựng chương trình học tiếng Anh tăng cường cho học sinh với giáo trình Achievers

Ngoại khóa tại trường

Ngoại khóa tại trường

Tạo điều kiện để học sinh phát triển toàn diện năng khiếu thể chất, thẩm mỹ và các kỹ năng sống, kỹ năng cần thiết trong cuộc sống cũng như hỗ trợ hiệu quả quá trình phát triển và bồi đắp những giá trị cốt lõi cho học sinh

Sân chơi đầu tuần

Sân chơi đầu tuần

Tổ chức Sân chơi tổ bộ môn do các tổ bộ môn thiết kế vào các buổi sáng thứ Hai.

DU LỊCH HỌC TẬP

DU LỊCH HỌC TẬP

DU LỊCH HỌC TẬP (tiếng Anh: Study tourism) là hình thức du lịch mà khách du lịch vừa được đi du lịch, vừa học được nội dung học tập có chủ đích trong chuyến đi đó. Không chỉ giúp trẻ vượt qua được những áp lực trong học tập, mà còn giúp trẻ tham quan, có những trải nghiệm thực tiễn, khám phá những điều mới mẻ và học tập liên môn hiệu quả.