Học phí trường THCS vàTHPT Thái Bình năm học 2024-2025

Học phí trường THCS vàTHPT Thái Bình năm học 2024-2025

Biểu phí học phí của trường áp dụng từ năm học 2024 - 2025

Học phí trường THCS vàTHPT Thái Bình năm học 2023-2024

Học phí trường THCS vàTHPT Thái Bình năm học 2023-2024

Biểu phí học phí của trường áp dụng từ năm học 2023 - 2024

Học phí trường THCS-THPT Thái Bình năm học 2022-2023

Học phí trường THCS-THPT Thái Bình năm học 2022-2023

Biểu phí học phí của trường năm học 2022-2023

Vì sao nên chọn chúng tôi ?

Kết hợp các yếu tố của phương pháp giảng dạy hiện đại với các giá trị truyền thống và văn hóa của Việt Nam.

Phương Pháp Giảng Dạy

Tập trung vào sự thấu hiểu và áp dụng lí thuyết, mô hình cũng như phát triển các kĩ năng quan trọng như tính sáng tạo, tư duy phản biện, kĩ năng hợp tác và kĩ năng giao tiếp

Đội ngũ giáo viên

Trình độ chuyên môn cao, kinh nghiệm và tận tâm. Tất cả các giáo viên đều đạt tiêu chuẩn để giảng dạy

Hoạt động ngoại khóa

Tổ chức thường xuyên nhằm giúp các em phát triển toàn diện cả về trí tuệ, nhân cách, thể chất và thẩm mỹ

Cơ sở vật chất

Hiện đại, hoàn chỉnh với tiêu chuẩn cao, đáp ứng mục tiêu đào tạo toàn diện. Các phòng học và phòng thí nghiệm riêng biệt.

Chất lượng đầu ra

100% học sinh tốt nghiệp THPT, 100% học sinh đậu vào các trường đại học, cao đẳng như mục tiêu học tập các đã đề ra.

Giá trị cho xã hội

Chia sẻ các dự án và các sự kiện giáo dục, thường xuyên tổ chức các hoạt động hướng về cộng đồng và xã hội