Thành tích học tập

Vinh danh học sinh đạt thành tích

Đinh Ngọc Minh và Nguyễn Huỳnh Diệu Thảo - Lớp 11A1

Giải ba tập thể - Môn Lĩnh vực Khoa học xã hội và hành vi

Cuộc thi Khoa học - Kỹ thuật cấp Thành phố
Năm học 2023 - 2024

Nguyễn Phạm Khánh Giang - Lớp 12A3

Giải ba - Môn Lịch sử

Kỳ thi chọn Học sinh giỏi lớp 12 cấp Thành phố
Năm học 2023 - 2024

Lê Nguyễn Hoàng Gia - Lớp 11A1

Huy chương Đồng - Môn Lịch sử

Ngày hội Olympic Tháng 4
Năm học 2023 - 2024

Nguyễn Lê Gia Lộc - Lớp 11A2

Huy chương Đồng - Môn Lịch sử

Ngày hội Olympic Tháng 4
Năm học 2023 - 2024

Nguyễn Đinh Khánh Linh - Lớp 11A3

Huy chương Đồng - Môn Ngữ văn

Ngày hội Olympic Tháng 4
Năm học 2023 - 2024

Trần Thị Ngân Tâm - Lớp 11A3

Huy chương Đồng - Môn Ngữ văn

Ngày hội Olympic Tháng 4
Năm học 2023 - 2024