Khối 12 - Nội thành - Nhà máy Nhiệt điện Thủ Đức

Khối 12 - Nội thành - Nhà máy Nhiệt điện Thủ Đức

Học tập ngoài trường học

6 tháng 10, 2023

100

Ngày 5 - 05/10/2023, học vật lí tại nhà máy nhiệt điện Thủ Đức

Khối 12 - Nội thành - Nhà máy Nhiệt điện Thủ Đức

TBS mong muốn nâng cao chất lượng dạy học, kết hợp giữa lý thuyết và thực hành theo kế hoạch đổi mới phương pháp dạy học và kiểm tra đánh giá theo định hướng năng lực của học sinh trong bộ môn Vật lý.

Trong hành trình Học tập thực tế nội thành của khối 12, các bạn HS TBS Khối 12 đã có cơ hội tham quan và học tập thực tế tại Nhà máy Nhà máy Nhiệt điện Thủ Đức và học tập môn Vật lý về "Máy phát điện xoay chiều; Máy biến áp, truyền tải điện năng đi xa; An toàn trong sản xuất và môi trường"

Được nhìn thực tế hệ thống và các thiết bị trong nhà máy, các bạn HS đã rất hứng thú và tự tin hơn.

Tác giả