Kế hoạch tăng cường phòng chống Covid-19 trước, trong và sau lễ Giỗ tổ Hùng Vương, lễ 30/4 và 1/5

Kế hoạch tăng cường phòng chống Covid-19 trước, trong và sau lễ Giỗ tổ Hùng Vương, lễ 30/4 và 1/5

Trước diễn biến phức tạp của tình hình dịch bệnh viên đường hô hấp cấp Covid-19 gây ra, nhằm tuyên truyền nâng cao ý thức phòng, chống dịch bệnh theo đúng hướng dẫn và khuyến cáo của ngành Y tế; Tự bảo vệ và nâng cao sức khỏe của người dân, tích cực tham gia phòng chống dịch bệnh Covid-19. Trường THCS và THPT đã ban hành kế hoạch tăng cường phòng chống Covid-19 và các bệnh truyền nhiễm trước, trong và sau lễ như sau:

100%