Tiết thí nghiệm hóa học thú vị

Tiết thí nghiệm hóa học thú vị

Góc chia sẻ

16 tháng 9, 2023

80

Hóa học là môn học thực nghiệm vì vậy thầy cô tại TBS thường sử dụng thí nghiệm để minh họa kiến thức một cách trực quan

Tiết thí nghiệm hóa học thú vị

Hãy cùng 'đột nhập' phòng thí nghiệm Hoá để xem các TBS-ers đang được thầy cô tổ Hoá hướng dẫn làm thí nghiệm gì nhé?! 🥰

Tác giả